سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : چهارشنبه 87/12/14 | 11:40 صبح | نویسنده : کارکنان مرکز

آموزگار

               برخی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی به این شرح است:

1- آشنا نبودن برخی از معلمان به فنون و نحوه تدریس درس ریاضی ( روش تدریس ریاضی)

  2- آموزش ندیدن برخی از معلمان در این زمینه ( معلمانی که با مدرک دیپلم بدون گذراندن درس دانشگاهی و روشهای تدریس و نحوه بررسی کتب درسی استخدام شده اند طبیعی است که در تدریس این درس به مشکل اساسی برخورد نموده باشند.

3- تخصصی نبودن تدریس درس ریاضی در ابتدایی.

4- بی توجهی معلمان ابتدایی به طرح درس ( شیوه جدید روش 9 گانه گانیه ) فقدان ارزیابی کار معلمان در این زمینه.

5- تمرین نکردن ، بی توجهی به دفتر تمرین درس ریاضی.

6- تنوع نداشتن تدریس درس ریاضی ، استفاده از روشهای قدیمی و سنتی و حل در تخته سیاه و استفاده نکردن معلمان از روشها و شیوه های نوین تدریس درس ریاضی (به کارگیری مواد آموزشی و ... . )

7- آشنا نکردن دانش آموزان با اهمیت درس ریاضی و ناشناخته ماندن قلمرو و اهداف درس ریاضی در این سطح.

8- ناآشنایی برخی از معلمان درس ریاضی به روان شناسی تربیتی و شناخت ذهنی و زبانی کودکان ابتدایی.

9- نداشتن معیار مشخص در ارزشیابی درس ریاضی.

10- بی توجهی معلمان به راههای شکوفا سازی خلاقیت های کودکان ابتدایی.

11- بی توجهی به علایق و انگیزه ها و توان فکری دانش آموزان به هنگام تدریس درس ریاضی.

12- بی سوادی و کم سوادی برخی از اولیا در نرسیدن به تکالیف و تمرینات درس ریاضی.

 
  • قیمت روز
  • سبزک
  • ضایعات